Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin zakupów
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
UZDROWISKA SZCZAWNICA S.A.
Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady i warunki funkcjonowania sklepu internetowego działającego pod adresem: www.sklep.uzdrowiskoszczawnica.pl, prowadzonego przez Uzdrowisko Szczawnica S.A. z siedzibą w Szczawnicy przy ul. Zdrojowa 26, 34-460 Szczawnica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000071830, NIP: 735-000-98-96.
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
Czas realizacji zamówienia – rozumie się przez to czas, w którym zamówienie złożone przez Klienta powinno zostać skompletowane oraz doręczone na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Do czasu realizacji zamówienia nie będą wliczane dni, w których Sklep Internetowy oczekuje na dokonanie płatności przez Klienta (w przypadku wyboru formy płatności innej niż za pobraniem).
Czas Dostawyrozumie się przez to datę oraz czas w jakim Towar zostaje do Klienta dostarczony przez Dostawcę.
Cena Towaru – rozumie się przez to cenę brutto Towaru umieszczoną pod zdjęciem Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.
Dostawca – rozumie się przez to firmę kurierską, za pośrednictwem której Towar zamówiony przez Klienta w Sklepie Internetowym jest dostarczany na adres wskazany przez Klienta.
Dni robocze – rozumie się przez to dni w jednym tygodniu od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Hasło – rozumie się przez to unikalny szereg znaków (cyfr lub liter lub cyfr i liter) wybranych przez Klienta, który Klient nadaje w systemie Sklepu Internetowego, dla celów potwierdzenia swojej tożsamości. Hasło ma charakter poufny i Klient powinien zachować je w tajemnicy.
Klient – rozumie się przez to (i) osobę fizyczną posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także (ii) osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych („Konsument”).
Formularz zamówienia – rozumie się przez to miejsce w Sklepie Internetowym, gdzie Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, oraz inne dane, jeżeli ich udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją zamówienia, ukazuje się po odpowiednim doborze Towaru do Zestawu.
Koszty dostarczenia Towaru – rozumie się przez to koszty ponoszone dla celów dostarczenia Towaru Klientowi zgodnie z dokonanym przez niego zamówieniem.
Login – rozumie się przez to identyfikator Klienta w Sklepie Internetowym czyli szereg znaków (cyfr lub liter) przypisanych Klientowi.
Opakowanie zbiorcze – rozumie się przez to opakowanie które mieści min 2 szt i max 5 szt opakowań jednostkowych
Opakowanie jednostkowe –rozumie się przez to jedną sztukę Towaru
Osoba Upoważniona – rozumie się przez to Klienta lub inną wskazaną przez Klienta pełnoletnia osoba, która jest uprawniona do odebrania zamówienia złożonego przez Klienta oraz wykonania wszystkich uprawnień przysługujących Klientowi, za wyjątkiem prawa do odstąpienia od umowy oraz praw wynikających z odpowiedzialności za zgodność towaru konsumpcyjnego z umową.
Zestaw– rozumie się przez to określą ilość Towaru w opakowaniu zbiorczym.
Protokół zwrotu – rozumie się przez to dokument, który zostanie wypełniony przez Klienta w obecności Dostawcy w razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z zamówieniem.
Sklep Internetowy – rozumie się przez to platformę funkcjonującą pod adresem: www.sklep.uzdrowiskoszczawnica.pl, umożliwiającą Klientowi składanie zamówień na Towary Sprzedawcy.
Sprzedawca – rozumie się przez to firmę prowadzącą Sklep Internetowy.
Towar - rozumie się przez to artykuł, na który można złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym lub telefonicznie
Uzdrowisko Szczawnica – należy przez to rozumieć Uzdrowisko Szczawnica Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczawnicy przy ul. Zdrojowa 26, 34-460 Szczawnica wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000071830, NIP 735-000-98-96.
§ 1.
REJESTRACJA W SKLEPIE INTERNETOWYM.
 1. Status zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego uzyskuje się przy:
  1. dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym poprzez ustalenie Loginu i Hasła dla konta Klienta
  2. zalogowanie w Sklepie Internetowym przy użyciu Loginu i Hasła.
 2. Wraz z rejestracją w Sklepie Internetowym, Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta, umożliwiający składanie zamówień na Towary w Sklepie Internetowym, dostęp do historii zakupów, a także dostęp do danych Klienta, możliwość ich modyfikacji oraz usunięcia.
 3. Klienci są zobowiązani do przechowywania danych niezbędnych do rejestracji w Sklepie Internetowym, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi przez nieuprawnione osoby trzecie.
 4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest dostępne dla Klienta dysponującego następującym wyposażeniem:
  1. komputer;
  2. szerokopasmowe łącze internetowe;
  3. przeglądarka internetowa Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome;
  4. zainstalowana wtyczka Macromedia FlashPlayer oraz włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS
  5. aktywne konto e-mail
albo
 1. telefon komórkowy lub tablet z dostępem do Internetu;
 2. system operacyjny Android lub IOS.
§ 2.
WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE INTERNETOWYM.
 1. Osobami Upoważnionymi do składania zamówień na Towary w Sklepie Internetowym są Klienci:
  1. posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego;
  2. nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego – dokonujący zakupów z pominięciem procedury rejestracji i logowania.
 2. Klient posiadający status zarejestrowanego użytkownika, składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu Internetowego i wykonaniu następujących czynności:
  1. wybór odpowiedniego dla siebie Zestawu wód poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka”;
  2. wybór Towaru w ilości wybranego Zestawu poprzez wybranie w tabeli wyboru odpowiedniego dla siebie Towaru;
  3. kliknięcie przycisku "Do koszyka", a następnie klikniecie na przycisk "Złóż zamówienie"
  4. wybór sposobu zapłaty i dostawy;
  5. kliknięcie przycisku „Zamawiam”
  6. kliknięcie przycisku "Podsumowanie"
  7. kliknięcie przycisku "Zamawiam i płacę"
Wstępna weryfikacja zamówienia zostanie dokonana przez wysyłkę do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o złożonym przez Klienta zamówieniu. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia zamówienia wymagane jest następnie jego potwierdzenie poprzez kliknięcie w link znajdujący się w przysłanym potwierdzeniu zamówienia. Akceptacja zamówienia przez Klienta jest potrzebna do dalszej jego realizacji.
 1. Klient nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika, składa zamówienie w następujący sposób:
  1. wybór odpowiedniego dla siebie Zestawu poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka”;
  2. wybór Towaru w ilości wybranego Zestawu poprzez wybranie w tabeli wyboru odpowiedniego dla siebie Towaru;
  3. Kliknięcie przycisku "Do koszyka", a następnie klikniecie na przycisk "Złóż zamówienie"
  4. wybór sposobu zapłaty i dostawy;
  5. kliknięcie przycisku „Zamawiam”
  6. tu Klient może wybrać czy chce się zarejestrować czy podać swoje dane bez rejestracji
  7. wypełnienie/zaznaczenie w Formularzu Zamówienia pól oznaczonych gwiazdką („ * „), niezbędnych do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę;
  8. kliknięcie przycisku „Podsumowanie”;
  9. kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”
Wstępna weryfikacja zamówienia zostanie dokonana przez wysyłkę do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o złożonym przez Klienta zamówieniu. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia zamówienia wymagane jest następnie jego potwierdzenie poprzez kliknięcie w link znajdujący się w przysłanym potwierdzeniu zamówienia. Akceptacja zamówienia przez Klienta jest potrzebna do dalszej jego realizacji.
 1. Informacje co do sposobu składania zamówień, są również dostępne na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Jak kupować”.
 2. Dokonywanie zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze.
 3. Uzdrowisko Szczawnica S.A. zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
 4. Informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, będą przesyłane Klientowi na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie i treść złożonego przez Klienta zamówienia.
 5. W zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.
 6. W zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane osoby uprawnionej przez Klienta do odebrania zamówienia składanego w Sklepie Internetowym.
§ 3.
ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY. CENA TOWARÓW I PŁATNOŚCI.
 1. Z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie przycisku "Zamawiam i płacę" dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru.
 2. Wysokość cen podana w Sklepie Internetowym jest wiążąca i nie może być przedmiotem negocjacji. Cena dostawy podana w Sklepie Internetowym obejmuje Koszty dostarczenia Towaru na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku realizacji zamówień zagranicznych do ceny Towaru, doliczany jest dodatkowy Koszt dostarczenia Towaru w zależności od miejsca dostarczenia. Cena Towaru wskazana jest na Stronie Internetowej przy zdjęciu każdego z Zestawów. Cena za dostawę jest uzależniona od wyboru Klienta i jest wyświetlana w Koszyku Klienta.
 3. Klient ma prawo do wyboru następujących form płatności:
  1. płatność przelewem na konto Sprzedawcy, którego dane będą podane w mailu przesłanym ze Sklepu Internetowego w informacji o złożonym zamówieniu;
  2. płatność gotówką (za pobraniem) do rąk kuriera, z zastrzeżeniem § 4 ust. 4 poniżej;
  3. płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl;
  4. płatność przelewem za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl.
 4. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku wyboru formy płatności innej niż płatność za pobraniem jest uprzednie dokonanie płatności za zamówiony Towar.
 5. Sprzedawca dostarcza Towar Klientowi wraz z dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy sprzedaży Towarów, to jest paragonem fiskalnym lub fakturą VAT, jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu zamówienia i podał niezbędne dane do wystawienia faktury.
 6. Zobowiązania Klienta wynikające z umowy sprzedaży Towarów utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za Towar oraz Kosztów dostarczenia Towaru.
 7. Przy wyborze opcji zapłaty za pobraniem, Klientowi będzie naliczona dodatkowa opłata z tytułu pobrania należności za towar dostarczany przez dostawcę według stawek Dostawcy. Opłata ta zostanie doliczona do kwoty przesyłki. Koszt dostarczenia towaru przy wyborze opcji zapłaty za pobraniem znajduje się w Koszyku Klienta.
 8. Wszelkie inne dodatkowe formy, zastrzeżenia oraz określenia dostawy będą rozpatrywane indywidualnie dla Każdego klienta osobno po zgłoszeniu tego faktu przez Klienta w chwili składania zamówienia na Towar bądź po przesłaniu takiej informacji na adres poczty elektronicznej Sklepu Internetowego pod adresem: rozlewnia@uzdrowiskoszczawnica.pl. Formy, zastrzeżenia oraz określenia dostawy, o których mowa powyżej, mogą być dodatkowo płatne o czym Sprzedawca poinformuje Klienta. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji zamówienia w chwili odmowy przez Klienta przyjęcia dodatkowej opłaty za usługi, o których mowa w ust 8.
§ 4.
DOSTAWA.
 1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 poniżej, Czas realizacji zamówienia na Towary zamówione w Sklepie Internetowym wynosi nie więcej niż 5 dni roboczych. Termin na dostawę Towaru liczy się od dnia wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 2. W razie wystąpienia braku zamówionego Towaru, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta przed realizacją Zamówienia, a Klient ma prawo wówczas do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź do rezygnacji z Towaru, którego brakuje, bądź też do wyrażenia zgody na zamianę brakującego Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie.
 3. Jako formę dostawy Klient może wybrać:
  1. odbiór osobisty;
  2. odbiór przez osobę trzecią wskazaną przez Klienta, pod adresem wskazanym przez Klienta;
  3. przesyłka kurierem pod wskazany przez Klienta adres dostawy;
  4. odbiór w oddziale Dostawcy.
 4. W przypadku gdy jako sposób dostawy Klient wybierze dostawę do osoby trzeciej na adres wskazany przez Klienta, wówczas płatność za zamówienie musi być zrealizowana przed wysłaniem Towaru do Klienta. Klient akceptuje, że przy tak określonym sposobie dostawy, Towar zostanie wydany tylko i wyłącznie osobie wskazanej przez Klienta.
 5. Wszelkie zamówienia, które zostały opłacone przez Klienta przed terminem dostawy, zostaną wydane tylko i wyłącznie Klientowi lub osobie wskazanej przez Klienta w złożonym zamówieniu.
 6. Doręczenie przesyłki, zawierającej zamówiony Towar, na adres wskazany przez Klienta zostanie zrealizowane w dzień roboczy za pośrednictwem Dostawcy.
 7. W przypadku Zamówień zagranicznych Czas Realizacji Zamówienia może ulec wydłużeniu, o czym Klient zostanie poinformowany w chwili przyjęcia do realizacji zamówienia Klienta, przez Sprzedawcę.
 8. W razie nieobecności Klienta pod wskazanym w zamówieniu adresem kosztami związanymi z dodatkową dostawą bądź przechowaniem towaru u Dostawcy w magazynie, zostanie obciążony Klient. Jeżeli Klient jest konsumentem, postanowienia niniejszego punktu nie stosuje się w przypadku zdarzeń losowych lub przypadków niezawinionych przez konsumenta lub za które konsument nie ponosi odpowiedzialności.
 9. Przy dostawie Towaru Klient proszony jest o sprawdzenie, w obecności Dostawcy, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z zamówieniem i potwierdzenie Dostawcy odbioru zamówionego Towaru.
 10. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z zamówieniem, Klient ma obowiązek nieprzyjęcia tej przesyłki, spisania odpowiedniego dokumentu z Dostawcą oraz przesłania skanu tego dokumentu na adres rozlewni. Klient może również zrobić dokumentację zdjęciową, którą może dołączyć do skanu dokumentu spisanego z Dostawcą.
 11. Klient jest zobowiązany do posiadania przy sobie, w chwili odbioru Towaru od Dostawcy przy dostarczaniu przesyłki z wyborem opcji płatności za pobraniem, wyliczonej kwoty zamówienia.
 12. Czas Dostawy po nadaniu przesyłki nie powinien przekroczyć 48 godzin chyba, że w wyniku nieokreślonych z góry przez Dostawcę problemów, Czas Dostawy może się wydłużyć. O takim fakcie Klient zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną jak tylko Sprzedawca taką informację od Dostawcy uzyska.
 13. Godziny pracy Dostawcy są ustalane przez niego samego i Sprzedawca nie ma możliwości zmiany tych godzin jak również nie odpowiada za Czas Dostawy po już wysłanym do Klienta jego zamówieniu. Klient ma możliwość wyboru odpowiedniej dla siebie daty oraz godziny dostarczenia Towaru jednakże nie może ona różnić się od godzin pracy ustalonych przez Dostawcę. Jeśli wybrana przez Klienta data i/lub godzina dostarczenia Towaru będą dodatkowo płatne, Klient zostanie o tym fakcie powiadomiony po czym wybierze czy skorzysta z tego wyboru czy wybierze inną formę dostawy. Dodatkowe ewentualne koszty związane z dostawą są naliczane mw stawek Dostawcy i Sprzedawca nie mam możliwości zmiany tych cen. Sprzedawca poinformuje Klienta o dodatkowej opłacie za przesyłkę jak tylko uzyska takie informacje od Sprzedawcy.
 1. Dostawa zamówień jest realizowana w dni od wtorku do piątku prócz świąt i dni wolnych od pracy. Klient ma prawo do wyboru innego dnia dostawy co musi wyraźnie zakomunikować Sprzedawcy drogą mailową podając nr zamówienia oraz dzień dostawy, w którym chce aby jego zamówienie zostało mu dostarczone. Z tą prośbą Sprzedawca zwróci się do Dostawcy. Informację zwrotną o możliwości dostawy w wybranym przez Klienta dniu, Sprzedawca prześle Klientów drogą mailową na jego adres, do 3 (trzech) dni roboczych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty za dostawę w wyznaczonym przez Klienta dniu, jeżeli Dostawca będzie tego od niego wymagał. Klient po otrzymaniu informacji zwrotnej od Sprzedającego będzie miał wybór możliwości dostawy. Zamówienie zostanie wysłane do Klienta dopiero po otrzymaniu od niego informacji na temat wyboru dostawy.
§ 5.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY.
 1. Zgodnie z art. 27 o prawie odstąpienia od umowy zawartym w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 tej samej ustawy. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy załączonego poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, że Klient wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w osobą odniesieniu do umów:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 5. Sprzedawca zwróci Klientowi należność za odesłany przez Klienta Towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Towarów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanych Towarów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, w razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą.
§ 6.
REKLAMACJA TOWARU
 1. Reklamacje można składać bezpośrednio u Sprzedawca, za pomocą tradycyjnej poczty na adres Sprzedawca lub mailowo w Sklepie Internetowym pod adresem reklamacje@uzdrowiskoszczawnica.pl.
 2. W razie dostarczenia zamówienia przez Dostawcę - w przypadku stwierdzenia braku Towaru lub wadliwości dostarczonego Towaru, Klient w celu złożenia reklamacji proszony jest o niezwłoczny kontakt ze Sprzedawcą.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez Klienta. O sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę.
 4. Dostarczenie Towaru niezamówionego przez Klienta następuje na ryzyko Sprzedawcy i nie nakłada na Klienta żadnych zobowiązań.
§ 7.
DANE OSOBOWE.
 1. Uzdrowisko Szczawnica S.A. jest administratorem zbioru danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego.
 2. Dane osobowe przekazane przez Klienta przy każdorazowym złożeniu zamówienia w sklepie internetowym, wykorzystywane są przez Sprzedawcę i firmy z nim współpracujące wyłącznie w celu realizacji zamówień.
 3. Klient po złożeniu zamówienia w sklepie internetowym wyraża zgodę na przekazanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych do firm współpracujących ze Sprzedawcą tylko i wyłącznie w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego przez Klienta w sklepie internetowym.
 4. Klient dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu, wyłącznie w celu realizacji zamówień.
 5. Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie od Uzdrowiska Szczawnica S.A. informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 6. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.
§ 8.
DANE KONTAKTOWE.
 1. We wszelkich sprawach związanych z dokonywaniem transakcji w Sklepie Internetowym Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób
  1. pocztą tradycyjną pod adresem: Uzdrowisko Szczawnica S.A., ul. Zdrojowa 26, 34-460 Szczawnica, z dopiskiem „Rozlewnia wód leczniczych"
  2. elefonicznie pod numerem telefonu: +48 18 540 04 32
  3. za pośrednictwem e-mail: rozlewnia@uzdrowiskoszczawnica.pl

 

 

§ 9.
OBSŁUGA PLIKÓW COOKIES
 1. Korzystający ze strony Sklepu Internetowego wyraża zgodę na używanie plików Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli korzystający ze strony nie wyraża zgody na korzystanie z plików Cookies, może w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.
§ 10.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową.
 2. Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
 3. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Zmiany nie mogą naruszać praw Klienta wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany.
Wzór odstąpienia od umowy:

 

 

......................................................................................... .........................................
(imię i nazwisko Konsumenta) (data i miejscowość)
.................................................
.................................................
(adres Zamieszkania)
Do:
Uzdrowisko Szczawnica S.A.
ul. Zdrojowa 26
34-460 Szczawnica

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Oświadczam zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) ), że odstępuję od umowy sprzedaży zawartej na odległość w ramach sklepu internetowego, numer zamówienia:....................................................., zawartego dnia: ………………………..

Proszę o zwrot kwoty……………….zł (słownie:……………………………………………….…………….) na konto bankowe nr (numer konta) lub przekazem pocztowym na adres: ...........................................................................................................................................................

Towar zwracam w stanie niezmienionym, otrzymanym dnia ……………………… .

 

 

 

 

.........................................................
(podpis konsumenta)
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl